Recykling złomu. Czy wiesz, że otacza Cię złom?

Jak wskazuje Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem, Polska znajduje się na 5. miejsce wśród państw UE, gdy chodzi o przetwarzanie złomu. To chlubna pozycja, ponieważ recykling metali jest nam bardzo potrzebny. Zdziwisz się, jak wiele otaczających Cię sprzętów i budowli powstało właśnie dzięki temu. Skup złomu to miejsce, od którego wszystko się zaczyna!

Skup złomu – dowiedz się więcej

Do czego może posłużyć złom? Stal wykorzystywana jest w niemal każdej gałęzi przemysłu. Ze złomu tworzone są sprzęty elektroniczne, elementy infrastruktury, pojazdy, wyposażenie wnętrz. W dodatku recykling metali sprzyja ochronie środowiska. W trakcie procesów odzyskiwania emitowane są dużo mniejsze ilości zanieczyszczeń, niż te notowane w przypadku wydobycia metali z rudy. To różnice rzędu 86 %, więc gra jest warta świeczki (according to Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem).

Recykling metali jest bardzo opłacalny dla każdego z nas. Metale są bardzo podatne na obróbkę i procesy odnawiania, nawet gdy są one przeprowadzane wielokrotnie. Warto zarazem pamiętać, że złoża metali w Polsce kiedyś się wyczerpią. Prognostycy sygnalizują, iż nastąpi to już niedługo. Tymczasem prężny rozwój polskiej infrastruktury, przemysłu i budownictwa zależny jest właśnie od dostępu do tych surowców. Dlaczego korzystaj z usług firm skupujących złom, by tym samym wesprzeć gospodarkę i rozwój.

Recykling złomu – jak to się odbywa?

Czy metalowe puszki i sprzęty codziennego użytku mogą zamienić się w telefon komórkowy, pralkę lub most? Umożliwia to recykling metali. Procesy odnawiania surowców przeprowadzane są zgodnie ze specjalistycznymi technikami. Skup złomu to miejsce do którego trafiają zazwyczaj surowce segregowane. Dlatego recykling metali tak pozyskanych może odbyć się bez konieczności spalania odpadów. Z kolei w przypadku niesegregowanych śmieci przeprowadza się ich spalenie, a następnie metalowe cząstki poddawane są segregacji magnetycznej.

Z kolei aluminium poddawane jest obróbce mechanicznej. Pierwszym krokiem jest rozdrobnienie złomu, a następnie czyszczenie w procesie wypalania. Następnie odbywa się topienie aluminium i ostateczna segregacja. Natomiast miedź po oczyszczeniu jest przetapiana. Tak powstają sztabki miedzi, metalu o szerokim zastosowaniu w wielu gałęziach przemysłu. Z tak pozyskanych metali tworzone są kolejne sprzęty, a te poddawane są recyklingowi po ustaniu ich przydatności do użycia. Dzięki właściwościom metali proces recyklingu może stale trwać.

Złom w naszym otoczeniu

Większość wyrobów ze stali jest ponownie wykorzystywana średnio co 20 lat. W ciągu roku do wtórnego obiegu trafia aż 400 mln ton stali. Połowa wykorzystywanej stali pochodzi właśnie z recyklingu. Globalne zapotrzebowanie na metale jest zaspokajane dzięki międzynarodowej współpracy firm zajmujących się recyklingiem surowców. Skup złomu jest więc istotnym ośrodkiem wielkiej machiny odnowy metali. Pozyskanie złomu jest pierwszym, integralnym etapem tego wielkiego procesu, koniecznego dla dalszego rozwoju.

W dodatku, dzięki procesom odnawiania, spada ilość zużytej energii. Do wytworzenia stali pozyskanej bezpośrednio z rudy metali konieczne jest zużycie dużych pokładów energii. Tymczasem recykling umożliwia pozyskanie metalu o tych samych właściwościach bez takiej eksploatacji. Jak podaje Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem oszczędzamy w ten sposób 74 % energii potrzebnej do produkcji stali i 95 % energii podczas produkcji aluminium.

Skup złomu ASBEL w mieście Wrocław prężnie działa na rzecz ochrony środowiska naszej planety. Zajmujemy się tu skupem złomu w ilościach hurtowych. Zapewniamy kompleksową obsługę, a w przypadku wagi przekraczającej 1000 kg oferujemy bezpłatny transport skupowanych towarów.